The New Dov Site

יוקר המחיה, מחירי הדיור שהרקיעו שחקים, זיהום אוויר, רעש ופקקים. את כל אלו ניתן ורצוי לפתור בדרך פשוטה ומהירה: ב-1.7.19 ייסגר ויפונה שדה דב ואזרחי המדינה ירוויחו בענק. מתחם דב החדש – המכונה גם 'הגוש הגדול', נרכש בשנות ה-30 ע"י אזרחים מכלל האוכלוסייה. נמל התעופה שדה דב פועל על קרקע פרטית כבר עשרות שנים בניגוד לחוק, כנגד רצונם של הבעלים וללא הסדר כלשהו מולם ומהווה מפגע עיקרי לתושבי צפון העיר והמרכז. זו אחת הפעמים הבודדות בהן פועל נמל תעופה בלב שטח עירוני וכאמור, מלבד הרעש והזיהום - פעילות נמל התעופה אינה חוקית וסגירתו אושרה בהחלטות ממשלה וכן בחקיקת הכנסת.

Client:
The New Dov Site
Visit Page
The New Dov Site